EDICIÓ 2007

FRANK RIJKAARD
CASAL D’INFANTS DEL RAVAL

L’edició que va comptar amb Frank Rijkaard com a padrí. L’holandès, poc amic d’assistir a actes públics, no només va assistir a la presentació i al lliurament dels beneficis, sinó que també va mostrar la seva implicació amb el projecte escrivint un pròleg de pròpia mà.

Entitat beneficiària: El Casal d’Infants del Raval

73.810€
Recaudats