EDICIÓ 2011

ANDRÉS INIESTA
FUNDACIÓ SANFILIPPO BARCELONA

L’edició del projecte va ser apadrinada per Andrés Iniesta. En aquesta edició es van incorporar al projecte diferents periodistes de prestigi de Madrid, com José Ramón de la Bruna (Ser), Paco González (Cope) o Santiago Segurola (Marca), entre uns altres.

Entitat beneficiària: Fundació Sanfilippo Barcelona, es dedica a investigar el síndrome Sanfilippo, també conegut com Mucopolisacaridosis tipus III, una malaltia infantil degenerativa molt minoritària.

67.030€
Recaudats