EDICIÓ 2014

GERARD PIQUÉ
FUNDACIÓ HOSPITAL DE NEURORREHABILITACIÓ INSTITUT GUTTMANN

L’edició del projecte va ser apadrinada per Gerard Piqué.

Entitat beneficiària: La recaptació del llibre es va destinar a la Fundació Hospital de Neurorrehabilitació Institut Guttmann, que tracta a persones amb lesions cerebrals o medul·lars. Després de greus accidents ajuden a les persones a començar una nova vida.

50.710€
Recaudats