Edició 2011

L’edició del projecte va ser apadrinada per Andrés Iniesta. En aquesta edició es van incorporar al projecte diversos periodistes de prestigi de Madrid, com José Ramón de la Bruna (Ser), Paco González (Cope) o Santiago Segurola (Marca), entre d’altres.

Entitat beneficiària: Fundació Sanfilippo Barcelona, que es dedica a investigar la síndrome Sanfilippo, també conegut com *Mucopolisacaridosis tipus III, una malaltia infantil degenerativa molt minoritària.

Recaptació: pendent de tancament