EDICIÓ 2012

DAVID VILLA
OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU

La edició del projecte va ser apadrinada per David Villa.

Entitat beneficiària: Obra Social Sant Joan de Déu. Amb la nostra aportació es va construir, en el mateix hospital, un espai perquè els joves poguessin gaudir amb llibertat d’un exclusiu espai de televisió, passatemps i descans.

52.905€
Recaudats